تدبیر صنعت آیندگان قرن

شرکت تدبیر صنعت آیندگان قرن

شماره تماس

025-33343815

شماره تماس

025-33343815

فرم همکاری با ما 

برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.

توجه

فرم تقاضای کار شما توسط واحد منابع انسانی شرکت تصاق بررسی می شود. در صورت تایید فرم، ظرف مدت ۱۵ روز با شما تماس گرفته خواهد شد. در غیر این صورت رزومه شما در بخش منابع انسانی دفتر بایگانی و برای فرصت های شغلی احتمالی بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.